Nieuwe website!

Vanaf vandaag is de nieuwe website in gebruik! Hoewel sommige stukjes nog moeten worden in-/aangevuld is het gros klaar voor gebruik en is hier te zien wie we zijn, wat we doen en wat er nog gaat komen! Hopelijk ben je net zo enthousiast als wij over onze tool en hoe deze de landbouw sector kan verduurzamen en boeren van een beter inkomen kan voorzien!

Team Agrolooks